header

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

นายนพดล  ศิริทิพย์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำดวน

สำหรับสมาชิก

0992220
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
171
676
3336
8262
19220
38802
992220

คาดการณ์วันนี้
72

2.11%
7.80%
0.93%
0.56%
0.04%
88.57%
Online (15 minutes ago):30
30 guests
no members

Your IP:34.204.173.45

top-news2

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
05
ม.ค.2561

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงตรวจเยี่ยมและประชุมรับฟังผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงตรวจเยี่ยมและประชุมรับฟังผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 นายแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและประชุมรับฟังผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ปี 2560 และทิศทางการขับเคลื่อนงานตาม PA ของเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561 โดยในภาคเช้า เข้าตรวจเยี่ยม ER โรงพยาบาลสุรินทร์ และในภาคบ่าย ลงตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพร และเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ โรงพยาบาลสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 นายแพทย์ยุทธนา พูนพานิช สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่...

05
ม.ค.2561

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเยี่ยมราษฎรและการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำจังหวัดสุรินทร์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเยี่ยมราษฎรและการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำจังหวัดสุรินทร์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังโรงเรียนสวายวิทยาคาร ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ทรงเยี่ยมราษฎรและการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ประจำจังหวัดสุรินทร์ หรือแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่โปรดให้ออกไปบริการตรวจรักษาประชาชนที่เจ็บป่วย ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รวมถึงมีแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกจากโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดสุรินทร์ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ มีผู้ไปรับการบริการตรวจรักษาทั่วไป และรับบริการด้านทันตกรรม รวมทั้งสิ้น 473 คน มีผู้ป่วยนำเฝ้าขอรับพระราชทานความช่วยเหลือ 7 คน ต่อจากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว. ประจำจังหวัดสุรินทร์เฝ้า โดยจังหวัดสุรินทร์ เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 29 เมื่อปี 2513 ประกอบด้วยแพทย์,ทันตแพทย์, เภสัชกร,พยาบาลวิชาชีพ,อาสาสมัครสายแพทย์และสาธารณสุขประเภทอื่นๆ รวมทั้งอาสาสมัครสายสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 1,071 คน ภาพกิจกรรม

03
พ.ย.2560

แนวทางการจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัวค่าบริการทางการแพทย์สำหรับหน่วยบริการ

แนวทางการจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัวค่าบริการทางการแพทย์สำหรับหน่วยบริการ

แนวทางการจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัวค่าบริการทางการแพทย์สำหรับหน่วยบริการ วันที่ 2 พ.ย. 2560 นายแพทย์ภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประธานเปิดการประชุม แนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561 เพื่อชี้แจงนโยบาย ทิศทาง ประเด็นสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงของหลักเกณฑ์การบริหารกองทุน และชี้แจงในการเรียกเก็บค่าชดเชยการบริหารทางการแพทย์ และเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง แนวทางกาบริหารเงิน Basic payment และเงินค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมกันเกรา โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ภาพกิจกรรม

03
พ.ย.2560

ลงนามบันทึกข้อตกลงคำรับรองการปฏิบัติงาน และแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 9

ลงนามบันทึกข้อตกลงคำรับรองการปฏิบัติงาน และแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 9

ลงนามบันทึกข้อตกลงคำรับรองการปฏิบัติงาน และแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 9 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ เป็นประธานประชุมเพื่อลงนามบันทึกข้อตกลง คำรับรอง การปฏิบัติงาน (Performane Agreement :PA) ประจำปีงบประมาณ 2561 และแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 9 ฉบับที่ 3 ปี 2560-2564 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ในทุกระดับเกิดความมั่นใจจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง และจะนำไปสู่ เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข "ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน" โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ผู้อำนวยโรงพยาบาลทั่วไป/สาธารณสุขอำเภอทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 9 ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ...

  • m1.jpg
  • m2.jpg
  • m3.jpg
  • m4.jpg

ปฏิทินกิจกรรม

footer

โรงพยาบาลลำดวน
80 หมู่4 ตำบลลำดวน  อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 32220
โทร. 044-541412 โทรสาร 044-541411