header

สำหรับสมาชิก

0747443
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
365
617
7261
7261
28327
33823
747443

คาดการณ์วันนี้
312

2.74%
7.23%
0.89%
0.50%
0.05%
88.58%
Online (15 minutes ago):31
31 guests
no members

Your IP:54.226.175.101สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังโรงเรียนสวายวิทยาคาร ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ทรงเยี่ยมราษฎรและการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ประจำจังหวัดสุรินทร์ หรือแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่โปรดให้ออกไปบริการตรวจรักษาประชาชนที่เจ็บป่วย ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รวมถึงมีแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกจากโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดสุรินทร์ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ มีผู้ไปรับการบริการตรวจรักษาทั่วไป และรับบริการด้านทันตกรรม รวมทั้งสิ้น 473 คน มีผู้ป่วยนำเฝ้าขอรับพระราชทานความช่วยเหลือ 7 คน ต่อจากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว. ประจำจังหวัดสุรินทร์เฝ้า โดยจังหวัดสุรินทร์ เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 29 เมื่อปี 2513 ประกอบด้วยแพทย์,ทันตแพทย์, เภสัชกร,พยาบาลวิชาชีพ,อาสาสมัครสายแพทย์และสาธารณสุขประเภทอื่นๆ รวมทั้งอาสาสมัครสายสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 1,071 คน

ภาพกิจกรรม

 

footer

โรงพยาบาลลำดวน
80 หมู่4 ตำบลลำดวน  อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 32220
โทร. 044-541412 โทรสาร 044-541411